Dugnad

SØGNE 

TURNFORENING

Søgne TF Dugnadsliste


Hvert år delta hele klubben i salgs-dugnad av Enjoy- rabattkort/ bok.


Hva

Når

Hvem


Julekakeboks Salg

Oktober - desember

Alle


Enjoybok Salg

Mai hvert år

Alle


Turnsøndag (Høst/ Vår)

- Stille med kaffe

- kutte frukt

- Salgshjelpere


høst/ vår


-Foreldre & Barn / 3.klasse

- ref. info

- ref. info


Juleoppvisning

-Bake kake (5åringer/ 1.klasse)

-Transport av utstyret fra Nygård til                   Tinntjønn kvelden før (Foreldre og Barn Partiene)

-Rigge til utstyret under showet (ref. info)

-Rydde utstyret i lastebil for  transport tilbake til Nygård og i hallen  (ref. info)

-Drifte Kaffeen (ref. info)

-Diverse annet oppsett iht invitasjon (ref. info)


Desember hvert år

ALLE  (ref. info)
17. Mai  opptreden på Torvet/ rigge utstyret

17. Mai

Foreldre av de partier som er valgt ut å opptre


Elvefestival

September hvert år

Alle

 
Organisasjonnr: 975651789  Kontakt: leder@sogneturn.no


© Sogneturn.no All Rights Reserved