Foreldreansvar

SØGNE 

TURNFORENING

FORELDREVETTREGLER for GYMNASTIKK & TURN

Foreldrevettregler for SØGNE TURNFORENING


  1. Vi respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp, still opp på dugnader.
  2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
  3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
  5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
  7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
  8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang
  9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
  10. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det


   Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 
Organisasjonnr: 975651789  Kontakt: leder@sogneturn.no


© Sogneturn.no All Rights Reserved