Styret

SØGNE 

TURNFORENING

Styret og undergrupper

oppdatert per oktober 2017


Funksjon

Navn

MobilStyreleder

Email: styret(at)sogneturn.no

Wenche Andreassen


Overtatt vår 2018


Nestleder

Sandra Hansen
Materialforvalter

Email: materialforvalter(at)sogneturn.no

Ruth Kirsti Stie

902 50885

Siden 2011, gjenvalgt 2017


Styremedlem / Kasserer

Email: kasserer(at)sogneturn.no

Maritha Aamdal Olsen

907 54684

Valgt 2017


Styremedlem / Dugnadsansvarlig

Email: pamelding(at)sogneturn.no

Marianne Aga Aamdal


Valgt 2017


Styremedlem

Hege Edvardsen


Valgt 2016


Styremedlem

Carlos Medina Bakke


Valgt 2016


Styremedlem

Karen Arnø


Valgt 2016


Styremedlem

Peter Lynnæs


Valgt 2016


StyremedlemValgt 2016


Styremedlem
Valgt 2014


Daglig leder

Email: leder(at)sogneturn.no

Heidi Ingebrigtsen

474 57009

Ansatt vår 2018


UNDERGRUPPER

Trenerrepresentant + KurskontaktANDRE

Søgne Idrettsråd Rep.

Bente Løvdal


siden 2015

 
Organisasjonnr: 975651789  Kontakt: leder@sogneturn.no


© Sogneturn.no All Rights Reserved