Priser

SØGNE 

TURNFORENING

Priser:

Vedtatt på årsmøte 2018:

KONTINGENT: faktureres 01. Oktober d.å. og etterpå fortløpende ved opptak eller plass på venteliste)

Medlemskontingent:                                                      300 kr  per medlem per kalenderår

Medlemskontingent for trener (hoved/hjelpe);styret:          1 kr  per år ( dersom man ikke trener selv)

Medlemskontingent for passiv / støtte medlemmer:        200 kr  per år


TRENINGSAVGIFT / SEMESTER:

F&B, 5åring, 1.klasse, 2. klasse:                                     450 kr

 

3.klasse (8 åringer)... 18 år (året de fyller 18):              550 kr per treningstid el parti, dvs.:

  • 1 x trening i uken:      550 kr
  • 2 x trening i uken:    1000 kr
  • 3 x trening i uken:    1450 kr


19 år (året de fyller 19)… 99 år:                                    550 kr per treningstid el parti, dvs.:

  • 1 x trening i uken:      550 kr
  • 2 x trening i uken:    1000 kr
  • 3 x trening i uken:    1450 kr

 

Søskenmoderasjon/ semester: 100 kr/ parti.


I tillegg kommer 20 kr fakturagebyr treningsavgiften.


Alle medlemmer må betale med tilsendte faktura MED KID-nr. pga. automatisk registrering via Klubbens betalingssystem.

 

  • Faktura sendes ut automatisk på mail 1. Oktober d.året: kontingent + treningsavgift for 2 semestre eller ved opptak i løpet av semestre
  • Det sendes 2 purringer automatisk, etterpå sendes det til Inkasso
  • Slutter man mot slutten av høstsemester, dvs. desember d.året, kan man be om tilbakebetaling for allerede   betalt vårsemester. Send mail til kasserer@sogneturn.no
  • Begynner man midt i året, sendes også faktura for treningsavgift for det semester man begynner i + medlemskontingent det året


Ved spørsmål angåend betaling tar kontakt med vår Kasserer på mail kasserer@sogneturn.no eller leder@sogneturn.no

         

 
Organisasjonnr: 975651789  Kontakt: leder@sogneturn.no


© Sogneturn.no All Rights Reserved