Stillingsutlysning: Troppsgymnastikk konkurranse trener

Kontaktperson for stillingen:

Daglig leder, Heidi Ingebrigtsen Epost: leder@sogneturn.no

Stillingen ønskes besatt snarest.  Søknad og vedlagt CV sendes innen 19. august til leder@sogneturn.no. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Kandidater vurderes fortløpende.