Lekeparti for de minste

Alder: 2-3 år
Ca. 45 minutter

Søgne turnforening skal starte opp et helt nytt parti. Foreningen ønsker et tilbud også for de aller minste i kommunen. Lekepartiet vil ha fokus på sang, lek og enkle motoriske utfordringer for små kropper. Barn i 2års alderen elsker å utforske verden og det den har å by på. Gjennom bevegelser som snurre, rulle, balansere, krype under og hoppe over utvikler barn romforståelsen og sine motoriske ferdigheter. Vi kommer også til å ha mye sangleker og leker som start og avslutning på partiet.

Foreldre og barn
(fra det året barnet fyller 3 år)

Foreldre og barn er et parti for 3-4 åringer der man kan leke og turne og der vi har fokus på å ha det gøy. Det vil være lek til musikk, prøvelser med foreldrene, hinderløyper og apparater. Barna får bruke fantasien, lære seg kroppsbeherskelse og utvikle grovmotorikken som løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv. Her kan barnet oppleve mestringsfølelse og utfordringer da de fleste øvelser kan utføres etter barnets nivå og der trenerne/foreldrene kan gi barna utfordring ved å gjøre øvelsen vanskeligere for de barna som ønsker det.

Vi ønsker at foreldrene også stiller i treningstøy da det er et foreldre & barnparti der det er ment at foreldrene følger barnet gjennom hele timen fra oppvarming, gjennom turndelen og i avslutningen. For barna er det en trygghet å ha med seg foreldre/besteforeldre ut på gulvet, dere er også en viktig ressurs i forhold til aktivisering av barna. Det er også en fin måte å oppleve kvalitetstid med barna.

Stasjonene er ofte lagt opp til å følge en sirkel, slik at alle turner samme vei for å unngå at man går i veien for hverandre og for å unngå skader. Dere velger selv hvilke stasjoner dere vil utføre, og dersom det er kø på noen stasjoner er det selvfølgelig lov til å gå til andre stasjoner.

NGTF (norges gymnastikk og turnforbund) har lang erfaring med barneidrett og blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Gymnastikk og turnøvelser vil også gi god grunntrening for alle idretter.

Gymlek (5 åringer)

Her er det fortsatt lek og moro som står i fokus, men med litt mer turn. Vi har ute masse apparater som inspirerer barna til aktivitet, fantasi, lek og turning. Her er barna på gulvet uten foreldrene, og de følger instrukser fra trenerne. Vi samler barna for navneopprop etterfulgt av oppvarming, turndel og avslutning. Vi ønsker gjerne at foreldrene er med å ser på fra tribunen, og vi setter stor pris på hjelp av dere foreldre dersom noen barn skulle være uheldig å slå seg, trenge trøst eller dersom dere ser behov for å hjelpe til. På den måten kan trenerne fortsette turningen. Her blir det øvd på øvelser som f.eks hoppe, balansere, rulle forover-og bakover, klatre, forøvelser til hjul, hodestående, håndstående osv. Øvelsene kan tilpasses ettersom hvor langt gymnasten er kommet, slik opplever barna mestring og utfordring. Gymnastikk og turn gir god grunntrening for alle idretter og vi håper barnas opplevelse med turn vil gi dem stor idrettsglede.

1. klasse turn trening

På 1.klasse partiet fortsetter barna med lekpreget aktiviteter og grunntrening. Treningen starter her også med oppvarming, turndel og en avslutning. Turnerne er uten foreldre på gulvet, men dere er hjertelig velkommen til å følge med fra tribunen. Vi setter også pris på om dere hjelper til dersom dere ser noen av barna trenger trøst e.l. Her vil vi f.eks øve på å balansere, fiksere, rulle forover-og bakover, hjul, hoppe med sprett, hoppe ned av, hodestående, håndstående, forøvelser til stift og salto osv. Noen ganger følger gymnastene en sirkel med apparater, og noen ganger er de delt inn i stasjoner der de rullerer fra stasjon til stasjon. For noen er dette første gang på turn, mens andre har gått på turn tidligere, vi vil allikevel ha stasjoner og øvelser der barna kan oppleve mestring, og utfordring.

1. klasse – Allidrett

Søgne turnforening vil i år prøve allidrett. Det vil være et parti for 1.klassinger der de skal få muligheten til å prøve flere idretter i løpet av turnåret. Det kan foregå i flere miljøer f.eks i sal, i skogen, på løkka eller på snø. Dette blir et samarbeid mellom flere idretter i Søgne som f.eks dans, friidrett, håndball, fotball, ski, orientering. Gjennom året vil vi fylle ukene med de ulike idrettene. Søgne turnforening vil stille med 2-3 person som alltid er tilstede under alle treningene. Det vil være de samme personene gjennom hele året, slik at barna har noen de kjenner. Det vil skape trygghet og kontinuitet for barna. De ukene det er fotball vil det være trenere fra Søgne fotball klubb som kommer, de ukene det er friidrett vil det være trenere fra Søgne friidrett som vil holde timene osv. Foreløpig er disse klubbene med: håndball, dans, fotball, barneidretts og turn.

Allidrett for barn skal være et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter. I tillegg til at barna blir kjent med ulike idretter legges det vekt på at de får utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. Dette vil gi barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere. Barnet som deltar på allidrett blir medlem av Søgne turnforening/ allidrett.

2. klasse

Treningen er delt inn i oppvarming, turndel og avslutning. I oppvarming er det mye lek og musikk som blir brukt. Her får man også flettet inn balanse øvelser, fikserings øvelser og koordinasjons øvelser blant annet. Noen av øvelsene vil her også være rulle, hjul, trampett med tilløp, hodestående, håndstående, øvelser til stift, salto osv. Dersom vi ser noen behersker øvelsene kan treneren gjøre øvelsen mer avansert, slik at alle får noe å strekke seg etter. Her kan timen være apparater i sirkel som gymnastene går rundt og rundt i, eller de kan være delt inn i grupper og de rullerer på stasjonene. Avslutning kan være lek, stafett/lek med skjult styrketrening og litt tøying på slutten.

3. klasse

Barna liker fortsatt å leke og det er en fin måte å bli varm på. Det er mer fokus på turn og teknikk, men grunnelementene er fortsatt i fokus da dette gjør dem trygge til å prøve nye øvelser. Vi følger barnas motoriske utvikling og gleden av å være på trening. Her begynner det å bli mer vanlig at gymnastene blir delt inn i mindre grupper på stasjoner, slik at de holder på med en øvelse over en hvis tid før de bytter stasjon. Slik holder de fokus på en øvelse om gangen og man kan veilede de på best mulig måte. Noen liker å gjøre det de kan, mens andre liker å få litt mer utfordring. Salto kan f.eks gjøres på oppbygd tjukkas, slik at det føles tryggere for gymnasten. I løpet av treningen kan det være litt styrketrening og vi arbeider med å forbedre mobiliteten, som mange synes er gøy i denne alderen.

4. klasse

Oppvarmingen begynner å bli mer teknisk, samtidig som vi beholder lek både i oppvarming og i avslutningsdelen. Turn skal være gøy, sosialt og allsidig. Vi tar med oss grunnteknikkene vi har lært og legger mer fokus på at de skal utføres teknisk riktig. Slik forhindrer vi at gymnastene “stopper opp” når de blir eldre. Alle øvelsene bygges videre på grunnelementene. Rulle blir til salto, hjul blir til araber osv. Vi har også hjelpemidler for å prøve nye øvelser som f.eks myk flikk flakk trener. Det gjør det mindre skummelt for gymnasten å prøve nye øvelser og slik at vi unngår skader. En del av avslutningen kan bestå av både litt styrketrening og litt tøying.

5. klasse

Musikk er viktig i oppvarming da man lærer både rytme og koordinasjon. Oppvarmingen er viktig da gymnasten forbereder seg på turndelen som kommer etterpå. Oppvarming skal gi glede og nytteverdi mot den aktiviteten vi driver med. Nivået kan være variert blant gymnastene og de kan bli delt inn tilfeldig eller etter nivå. Slik kan trenerne best mulig veilede gymnastene på å bygge videre på det de allerede kan og for å strekke seg til nye mål. Det vil også være treninger der de kan turne fritt på stasjonene som treneren har forberedt. Styrke begynner å bli mer viktig for teknikken og for å forhindre skader. Tøying bidrar også til å utføre øvelsene bedre teknisk.

6. klasse

Oppvarming kan bestå av musikk, dans og av ønsker fra gymnastene selv. Det er mindre lek og mer fokus på turn. Gymnastene blir ofte mer seriøse i denne alderen, samtidig som de vil ha det gøy og sosialt. Vi øver på flikk flakk, stift og salto og vi setter også sammen øvelser og øver f.eks på araber-flikk flakk og stift-salto på airtrack. På trampett øver vi på salto, strak salto, salto med skru og hopp over pegasus. Vi har også deler av treningen der vi har stasjonstrening med grunnøvelsene da det er veldig viktig å holde dette ved like.

Ungdomsturn

Ungdomsturn er et treningskonsept for ungdom fra 12 år og oppover. Treningene inkluderer grunnleggende turn og basiselementer på de ulike nivåer. Treningene har fokus på samhold og mestringsglede gjennom trening. Dette tilbudet vil kunne tilpasses andre idretter som en styrkende tilleggstrening.

Parkour

Parkour er for de i 3.klasse – 7.klasse der de vil holde på med  parkour, turn, breakdance, tricking og freerunning. Det er for de som liker å turne, uten at øvelsene behøver å utføres så pent. Det blir fokusert mer på triks som f.eks salto ned fra høyder, frnont flip, back flip, hoppe over gjenstander, hopp opp på klosser, side salto, trampett osv. Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. Møter man f.eks et gjerde vil man ikke lete etter en port, men hoppe over med forskjellige triks.

Det handler om å konkurrere med seg selv og ingen andre. Den grensen man har, skal man bryte for å kunne bli enda bedre i det man driver med


Konkurranse Lagene:

Konkurransepartiene

Søgne turnforening har også konkurransepartier.

Vi deltar i Nasjonale klasser i trampett og tumbling. Hver tropp, altså  hvert lag kan bestå av 6-12 utøvere. Man kan konkurrere som rene jentelag(kvinner), guttelag(herrer), eller jenter og gutter på samme lag(mix). Norges gymnastikk og turnforbund(NGTF) har reglement som vi må følge i konkurransene. Det er derfor krav til hva gymnasten må mestre for at gymnasten kan være med på konkurransepartiet og i konkurransene. Det første og viktigste kravet Søgn Turn er opptatt av, er at gymnasten har en positiv holdning. Gymnasten må være interessert i å lære, utvikle seg, tørre å prøve nye øvelser og har en positiv innvirkning for laget.

 • Aspirant F.o.m det året gymnasten fyller 9år t.o.m. det året gymnasten fyller 11 år
 • Rekrutt: F.o.m. det året gymnasten fyller 11år t.o.m. det året gymnasten fyller 13 år
 • Junior: F.o.m. det året gymnasten fyller 13år t.o.m. det året gymnasten fyller 17 år
 • Senior: F.o.m. det året gymnasten fyller 16år og elder

Aspirant:
På aspirant partiet forbereder vi gymnastene på å utføre øvelsene teknisk riktig, da det er dette dommerne vil legge vekt på. Det er mye man skal lære og huske, alt fra å hilse til dommerne, utføre seriene sammenhengende, utføre seriene i strøm med troppen sin, strekke tær osv. Aspirantene deltar i de lokale og regionale konkurransene. Pga barneidretts bestemmelsene får ikke aspirantene karakter.

Rekrutt:
Noen har allerede konkurrert som aspirant og er kjent med hvordan konkurransene foregår, mens andre begynner å konkurrere som rekrutt. Dommerne ser på utførelse av øvelsene og helheten av troppen. Som rekrutt konkurrerer de i mot alle klassene, kvinner, herrer og mix.

Junior:
I junior klassen blir det andre krav til hva seriene må inneholde og det blir mer avansert. De konkurrerer i rene klasser, dvs kvinner mot kvinner, menn mot menn og mix mot mix. Det er premiering i hver klasse.

Konkurransepartiene er for deg som vil nå nye mål, utvikle deg personlig og som lag. Vi legger stor vekt på å ha en god kultur på trening og konkurransene, der vi skal støtte hverandre, heie på hverandre og glede seg over sine medgymnaster, og også glede seg over hva vi utfører som lag. Å konkurrere skal være gøy, samtidig som vi er seriøse og disiplinert. Vi har erfaring med at konkurranseturnerne får et godt samhold, de bygger vennskap på tvers av klasser, skoler og de blir en sammensveiset gjeng som det er utrolig kjekt å reise rundt med på konkurranser. Vi prøver også å arrangere sosiale arrangementer for konkurranselagene for å bli bedre kjent med hverandre. Vi ser at det har en god effekt at de som er på lag er kjent med hverandre og kan stole på hverandre.

Partiene:

Aspirant partiet:
Aspirantene er i aldersgruppen 9-11 år og det er et lukket parti for de som ønsker å konkurrere. Som nevnt i informasjonen om konkurransepartiene har Norges gymnastikk og turnforbund noen regler vi må følge. På grunnlag av dette, har vi krav til hva gymnasten må kunne for å komme inn påpartiet. Noen går også på aspirantpartiet et halvt semester før de deltar i konkurranse.
For aspirantene, betyr det at de må kunne

 • Trampett: salto(med litt hjelp) og overslag over kloss
 • Tumbling: hjul, araber, stift m/hjelp og araber og araber flikk flakk med hjelp

Er du usikker på hva dette betyr, må du gjerne ta en prat med en av trenerne. De kan hjelpe med både forklaring og vurdering.

Rekrutt/junior/senior parti:

Rekrutt:
Dette er partiet etter Aspirant og barna er i aldersgruppen 11-13 år. Dette er også konkurranse lag med noen krav som må være oppfylt før man skal kunne trene som en rekrutt for at vi kan oppfylle reglene laget av Norges gymnastikk og turnforbund.

 • Trampett: kropert salto, pikert salto, overslag over pegasus, pikert salto med 180 skru
 • Tumbling: salto, stift og araber flikk flakk

I tillegg til kravene, settes det også fokus på at barna skal være lærevillige, de må tørre å prøve og ikke minst være en god lagkammerat.
Er du usikker på om dette er noe for deg, kan du prate med treneren din som kan hjelpe med å vurdere om du er klar for rekruttlaget.

Junior:
Når du kommer til alderen 13-16(17) kan du begynne på Junior konkurranselaget. Som de andre konkurranse lagene, trenger du å oppfylle kravene til et Junior Parti.
Treneren din kan hjelpe deg med å vurdere om dette er noe for deg.

 • Trampett: kropert salto, pikert salto, overslag over pegasus
 • Pikert salto med 180 skru
 • Tumbling: salto, stift og araber flikk flakk
 • Strak m halv/hel skru

Også her vil det bli lagt stort fokus på lærervilje, mot og det å være en god lagkamerat.

Senior:
I dette partiet er aldersgruppen 16-18+
Dette er så høyt du kommer og dersom du trener, eller ønsker å trene på dette partiet skal du være lærevillig, engasjert og ha god kunnskap om turn. Du må være tøff, og ikke være redd for å tøye grensene. Det er mye fokus på turn, men også mye fokus på tillit og lagspill. Vi trener og konkurrerer som et lag.
Kravene for å kunne trene på senior konkurranse må du kunne

 • Trampett: kropert salto, pikert salto, overslag over pegasus, pikert salto med 180 skru
 • Tumbling: salto, stift og araber flikk flakk, araber flikk flakk bakover salto

Er du interessert i å trene på senior laget, kan du komme på en trening og prate med trenerne. Du kan også rådføre deg med din egen trener for å høre om du oppfyller kravene.