Søgne Turnforening får Basishall!

  • Post category:Nyheter
Basishall
Søgne turnforening er kjempefornøyd med at det nå skal bygges en stor basishall på Tangvall!

For å lese mer vennligst se nyhetsartikkelen fra N247.no: – Endelig ny storstue

Idrettens basishall defineres som en treningshall
for turn med permanent oppmontert utstyr.

Kulturdepartementet