Høst 2019 / 2020

KONTINGENT: faktureres 01. Oktober d.å. og etterpå fortløpende ved opptak eller plass på venteliste 

Medlemskontingent:
300 kr  per medlem per kalenderår

Medlemskontingent for trener (hoved/hjelpe); styret:
1 kr per år (dersom man ikke trener selv)

Medlemskontingent for passiv / støtte medlemmer:
200 kr per år

TRENINGSAVGIFT / SEMESTER:

F&B, 5åring, 1.klasse, 2. klasse:
450 kr

3.klasse (8 åringer) og eldre:
550 kr per treningstid el parti, dvs.:

  • 1 x trening i uken:      550 kr
  • 2 x trening i uken:    1000 kr
  • 3 x trening i uken:    1450 kr

Søskenmoderasjon/ semester:

100 kr / parti.

I tillegg kommer 20 kr fakturagebyr treningsavgiften.

Faktura Info

Som de fleste vet, har vi byttet medlems system og vi bruker også det til å sende ut fakturaer. Dessverre har ikke alle mottatt fakturaer enda. Vi jobber med NIF om faktureringsprosessen og håper at alle fakturaene skal bli sendt ut så snart som mulig.

Alle medlemmer skal få 2 fakturerer:

1) Partiavgift – betales per semester (450 kr – 550 kr)
2) Medlemskontigent – betales per kalenderår (300 kr for all medlemmer uten fra Lekepartiet og Allidrett)

I tillegg kommer 20 kr fakturagebyr treningsavgiften.

Det har vært noe utfordringer med prosessen. Hvis du har noe spørsmål, vennligst gi beskjed til leder@sogneturn.no med “faktura” i emnefelt.

Alle medlemmer må betale med tilsendte faktura MED KID-nr. pga. automatisk registrering via Klubbens betalingssystem.

  • Faktura sendes ut automatisk på mail 1. Oktober d.året: kontingent + treningsavgift for 2 semestre eller ved opptak i løpet av semestre
  • Det sendes 2 purringer automatisk, etterpå sendes det til Inkasso
  • Slutter man mot slutten av høstsemester, dvs. desember d.året, kan man be om tilbakebetaling for allerede betalt vårsemester. Send mail til kasserer@sogneturn.no
  • Begynner man midt i året, sendes også faktura for treningsavgift for det semester man begynner i + medlemskontingent det året

Ved spørsmål angåend betaling tar kontakt med vår Kasserer på mail kasserer@sogneturn.no eller leder@sogneturn.no

(Vedtatt på årsmøte 2018)