Vår 2023

KONTINGENT: faktureres 01. Oktober d.å. og etterpå fortløpende ved opptak eller plass på venteliste 

Medlemskontingent:
300 kr  per medlem per kalenderår 

Medlemskontingent for trener (hoved/hjelpe); styret:
1 kr per år (dersom man ikke trener selv)

TRENINGSAVGIFT / SEMESTER:

Leke-partiet, F&B, 5åring, 1.klasse, 2. klasse:
550 kr

3.klasse (8 åringer) og eldre:
750 kr per treningstid el parti

Aspirant, Rekrutt og Junior-lag:
800 kr 

I tillegg kommer 20 kr fakturagebyr treningsavgiften.

Faktura Info

Alle medlemmer skal få 2 fakturaer:

1) Partiavgift – betales per semester (550 kr – 800 kr)
2) Medlemskontigent – betales per kalenderår (300 kr for all medlemmer, unntak for Lekepartiet og Allidrett: 150,-)

I tillegg kommer 20 kr fakturagebyr treningsavgiften.

Det har vært noe utfordringer med prosessen. Hvis du har noe spørsmål, vennligst gi beskjed til leder@sogneturn.no med «faktura» i emnefelt.

Alle medlemmer må betale med tilsendte faktura MED KID-nr. pga. automatisk registrering via Klubbens betalingssystem.

  • Faktura sendes ut automatisk på mail 1. Oktober d.året: kontingent + treningsavgift for 2 semestre eller ved opptak i løpet av semestre
  • Det sendes 2 purringer automatisk, etterpå sendes det til Inkasso
  • Slutter man mot slutten av høstsemester, dvs. desember d.året, kan man be om tilbakebetaling for allerede betalt vårsemester. Send mail til kasserer@sogneturn.no
  • Begynner man midt i året, sendes også faktura for treningsavgift for det semester man begynner i + medlemskontingent det året

Ved spørsmål angående betaling tar kontakt med vår Kasserer på mail kasserer@sogneturn.no eller leder@sogneturn.no

(Vedtatt på årsmøte 2021)