Høst 2019 / 2020

KONTINGENT: faktureres 01. Oktober d.å. og etterpå fortløpende ved opptak eller plass på venteliste 

Medlemskontingent:
300 kr  per medlem per kalenderår

Medlemskontingent for trener (hoved/hjelpe); styret:
1 kr per år (dersom man ikke trener selv)

Medlemskontingent for passiv / støtte medlemmer:
200 kr per år

TRENINGSAVGIFT / SEMESTER:

F&B, 5åring, 1.klasse, 2. klasse:
450 kr

3.klasse (8 åringer) og eldre:
550 kr per treningstid el parti, dvs.:

  • 1 x trening i uken:      550 kr
  • 2 x trening i uken:    1000 kr
  • 3 x trening i uken:    1450 kr

Søskenmoderasjon/ semester:

100 kr / parti.

I tillegg kommer 20 kr fakturagebyr treningsavgiften.

Alle medlemmer må betale med tilsendte faktura MED KID-nr. pga. automatisk registrering via Klubbens betalingssystem.

  • Faktura sendes ut automatisk på mail 1. Oktober d.året: kontingent + treningsavgift for 2 semestre eller ved opptak i løpet av semestre
  • Det sendes 2 purringer automatisk, etterpå sendes det til Inkasso
  • Slutter man mot slutten av høstsemester, dvs. desember d.året, kan man be om tilbakebetaling for allerede betalt vårsemester. Send mail til kasserer@sogneturn.no
  • Begynner man midt i året, sendes også faktura for treningsavgift for det semester man begynner i + medlemskontingent det året

Ved spørsmål angåend betaling tar kontakt med vår Kasserer på mail kasserer@sogneturn.no eller leder@sogneturn.no

(Vedtatt på årsmøte 2018)