Mitt varsel

I norsk idrett skal alle være trygge. Si ifra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer.

I samarbeid med NIF benytter vi et varslingssystem for uønskede hendelser.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.

Det kan varsles både anonymt og med navn. Vi oppfordrer å varsle med navn, for at vi på best mulig måte kan ivareta begge parter. 

Klikk HER for å komme direkte til mitt varsel.