Registrering / Påmelding

Registrering for vår 2020 er nå åpen!

Kun elektronisk påmelding tas imot og gjøres i Mysoft / Norges Gymnastikk og Turnforbund for Søgne Turnforening.  

<< Påmelding hos Norges Gymnastikk og Turnforbund >>
  • Fyll ut alle pålagte felter
  • Kryss korrekt av for tillatelse for foto, sending av sms!
  • Velg parti
  • Lagre…

Ved opptak får man automatisk email fra “gymogturn.no”, så følg med på mailboksen din.

Lukk meny