Lekeparti for de minste (1,5 – 3 år)

Ca. 45 minutter

Søgne turnforening ønsker et tilbud også for de aller minste i kommunen. Lekepartiet vil ha fokus på sang, lek og enkle motoriske utfordringer for små kropper. Barn i 2 års alderen elsker å utforske verden og det den har å by på. Gjennom bevegelser som snurre, rulle, balansere, krype under og hoppe over utvikler barn romforståelsen og sine motoriske ferdigheter. Vi kommer også til å ha mye sangleker og leker som start og avslutning på partiet.

Foreldre
og barn
(fra det året barnet fyller 3 år)

Foreldre og barn er et parti for 3-4 åringer der man kan leke og turne og der vi har
fokus på å ha det gøy. Det vil være lek til musikk, prøvelser med foreldrene,
hinderløyper og apparater. Barna får bruke fantasien, lære seg
kroppsbeherskelse og utvikle grovmotorikken som løpe, hoppe, balansere, rulle,
klatre osv. Her kan barnet oppleve mestringsfølelse og utfordringer da de
fleste øvelser kan utføres etter barnets nivå og der trenerne/foreldrene kan gi
barna utfordring ved å gjøre øvelsen vanskeligere for de barna som ønsker det.

Vi ønsker at foreldrene også stiller i treningstøy da det er et foreldre &
barnparti der det er ment at foreldrene følger barnet gjennom hele
timen fra oppvarming, gjennom turndelen og i avslutningen. For barna er det en
trygghet å ha med seg foreldre/besteforeldre ut på gulvet, dere er også en
viktig ressurs i forhold til aktivisering av barna. Det er også en fin måte å
oppleve kvalitetstid med barna.

Stasjonene er ofte lagt opp til å følge en sirkel, slik at alle turner samme vei for å
unngå at man går i veien for hverandre og for å unngå skader. Dere velger selv
hvilke stasjoner dere vil utføre, og dersom det er kø på noen stasjoner er det
selvfølgelig lov til å gå til andre stasjoner.

NGTF (norges gymnastikk og turnforbund) har lang erfaring med barneidrett og blir sett på
som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede.
Gymnastikk og turnøvelser vil også gi god grunntrening for alle idretter.

Gymlek (5 åringer)

Her er det fortsatt lek og moro som står i fokus, men med litt mer turn. Vi har ute
masse apparater som inspirerer barna til aktivitet, fantasi, lek og turning.
Her er barna på gulvet uten foreldrene, og de følger instrukser fra trenerne.
Vi samler barna for navneopprop etterfulgt av oppvarming, turndel og
avslutning. Vi ønsker gjerne at foreldrene er med å ser på fra tribunen, og vi
setter stor pris på hjelp av dere foreldre dersom noen barn skulle være uheldig
å slå seg, trenge trøst eller dersom dere ser behov for å hjelpe til. På den
måten kan trenerne fortsette turningen. Her blir det øvd på øvelser som f.eks
hoppe, balansere, rulle forover-og bakover, klatre, forøvelser til hjul,
hodestående, håndstående osv. Øvelsene kan tilpasses ettersom hvor langt
gymnasten er kommet, slik opplever barna mestring og utfordring. Gymnastikk og
turn gir god grunntrening for alle idretter og vi håper barnas opplevelse med
turn vil gi dem stor idrettsglede.

1. klasse turn trening

På 1.klasse partiet fortsetter barna med lekpreget aktiviteter og grunntrening.
Treningen starter her også med oppvarming, turndel og en avslutning. Turnerne
er uten foreldre på gulvet, men dere er hjertelig velkommen til å følge med fra
tribunen. Vi setter også pris på om dere hjelper til dersom dere ser
noen av barna trenger trøst e.l.
 Her vil vi f.eks øve på å balansere,
fiksere, rulle forover-og bakover, hjul, hoppe med sprett, hoppe ned av,
hodestående, håndstående, forøvelser til stift og salto osv. Noen ganger følger
gymnastene en sirkel med apparater, og noen ganger er de delt inn i stasjoner
der de rullerer fra stasjon til stasjon. For noen er dette første gang på turn,
mens andre har gått på turn tidligere, vi vil allikevel ha stasjoner og øvelser
der barna kan oppleve mestring, og utfordring.

2. klasse

Treningen er delt inn i oppvarming, turndel og avslutning. I oppvarming er det mye lek og musikk som blir brukt.
Her får man også flettet inn balanse øvelser, fikserings øvelser og
koordinasjons øvelser blant annet. Noen av øvelsene vil her også være rulle,
hjul, trampett med tilløp, hodestående, håndstående, øvelser til stift, salto
osv. Dersom vi ser noen behersker øvelsene kan treneren gjøre øvelsen mer
avansert, slik at alle får noe å strekke seg etter. Her kan timen være
apparater i sirkel som gymnastene går rundt og rundt i, eller de kan være delt
inn i grupper og de rullerer på stasjonene. Avslutning kan være lek,
stafett/lek med skjult styrketrening og litt tøying på slutten.

3. klasse

Barna liker fortsatt å leke og det er en fin måte å bli varm på. Det er mer fokus på turn og teknikk, men
grunnelementene er fortsatt i fokus da dette gjør dem trygge til å prøve nye
øvelser. Vi følger barnas motoriske utvikling og gleden av å være på trening.
Her begynner det å bli mer vanlig at gymnastene blir delt inn i mindre grupper
på stasjoner, slik at de holder på med en øvelse over en hvis tid før de bytter
stasjon. Slik holder de fokus på en øvelse om gangen og man kan veilede de på
best mulig måte. Noen liker å gjøre det de kan, mens andre liker å få litt mer
utfordring. Salto kan f.eks gjøres på oppbygd tjukkas, slik at det føles
tryggere for gymnasten. I løpet av treningen kan det være litt styrketrening og
vi arbeider med å forbedre mobiliteten, som mange synes er gøy i denne alderen.

4. klasse

Oppvarmingen begynner å bli mer teknisk,
samtidig som vi beholder lek både i oppvarming og i avslutningsdelen. Turn skal
være gøy, sosialt og allsidig. Vi tar med oss grunnteknikkene vi har lært og
legger mer fokus på at de skal utføres teknisk riktig. Slik forhindrer vi at
gymnastene “stopper opp” når de blir eldre. Alle øvelsene bygges videre på
grunnelementene. Rulle blir til salto, hjul blir til araber osv. Vi har også
hjelpemidler for å prøve nye øvelser som f.eks myk flikk flakk trener. Det gjør
det mindre skummelt for gymnasten å prøve nye øvelser og slik at vi unngår
skader. En del av avslutningen kan bestå av både litt styrketrening og litt
tøying.

5. klasse

Musikk er viktig i oppvarming da man lærer både rytme og koordinasjon. Oppvarmingen er viktig da gymnasten forbereder seg
på turndelen som kommer etterpå. Oppvarming skal gi glede og nytteverdi mot den
aktiviteten vi driver med. Nivået kan være variert blant gymnastene og de kan
bli delt inn tilfeldig eller etter nivå. Slik kan trenerne best mulig veilede
gymnastene på å bygge videre på det de allerede kan og for å strekke seg til
nye mål. Det vil også være treninger der de kan turne fritt på stasjonene som
treneren har forberedt. Styrke begynner å bli mer viktig for teknikken og for å
forhindre skader. Tøying bidrar også til å utføre øvelsene bedre teknisk.

6. klasse

Oppvarming kan bestå av musikk, dans og av ønsker fra gymnastene selv. Det er mindre lek og mer fokus på turn.
Gymnastene blir ofte mer seriøse i denne alderen, samtidig som de vil ha det
gøy og sosialt. Vi øver på flikk flakk, stift og salto og vi setter også sammen
øvelser og øver f.eks på araber-flikk flakk og stift-salto på airtrack. På
trampett øver vi på salto, strak salto, salto med skru og hopp over pegasus. Vi
har også deler av treningen der vi har stasjonstrening med grunnøvelsene da det
er veldig viktig å holde dette ved like.

Ungdomsturn

Ungdomsturn er et treningskonsept for ungdom fra 12 år og oppover. Treningene inkluderer grunnleggende turn og basiselementer på de ulike nivåer. Treningene har fokus på samhold og mestringsglede gjennom trening. Dette tilbudet vil kunne tilpasses andre idretter som en styrkende tilleggstrening.

Parkour

Parkour grupper holde på med parkour, turn, tricking og freerunning. Det er for de som liker å turne, uten at øvelsene behøver å utføres så pent. Det blir fokusert mer på triks som f.eks salto ned fra høyder, frnont flip, back flip, hoppe over gjenstander, hopp opp på klosser, side salto, trampett osv. Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. Møter man f.eks et gjerde vil man ikke lete etter en port, men hoppe over med forskjellige triks.

Det handler om å konkurrere med seg selv og ingen andre. Den grensen man har, skal man bryte for å kunne bli enda bedre i det man driver med


Konkurranse Lagene:

Konkurransepartiene

Søgne turnforening har også konkurransepartier.

Vi deltar i Nasjonale klasser i trampett og tumbling. Hver tropp,
altså  hvert lag kan bestå av 6-12 utøvere. Man kan konkurrere som
rene jentelag(kvinner), guttelag(herrer), eller jenter og gutter på samme
lag(mix). Norges gymnastikk og turnforbund(NGTF) har reglement som vi må følge
i konkurransene. Det er derfor krav til hva gymnasten må mestre for at
gymnasten kan være med på konkurransepartiet og i konkurransene. Det første og
viktigste kravet Søgn Turn er opptatt av, er at gymnasten har en positiv
holdning. Gymnasten må være interessert i å lære, utvikle seg, tørre å prøve
nye øvelser og har en positiv innvirkning for laget.

 • Aspirant F.o.m det året gymnasten fyller 9år t.o.m. det
  året gymnasten fyller 11 år
 • Rekrutt: F.o.m. det året gymnasten fyller 11år t.o.m.
  det året gymnasten fyller 13 år
 • Junior: F.o.m. det året gymnasten fyller 13år t.o.m.
  det året gymnasten fyller 17 år
 • Senior: F.o.m. det året gymnasten fyller 16år og elder

Aspirant:
På aspirant partiet forbereder vi gymnastene på å utføre øvelsene teknisk
riktig, da det er dette dommerne vil legge vekt på. Det er mye man skal lære og
huske, alt fra å hilse til dommerne, utføre seriene sammenhengende, utføre
seriene i strøm med troppen sin, strekke tær osv. Aspirantene deltar i de
lokale og regionale konkurransene. Pga barneidretts bestemmelsene får ikke
aspirantene karakter.

Rekrutt:
Noen har allerede konkurrert som aspirant og er kjent med hvordan konkurransene
foregår, mens andre begynner å konkurrere som rekrutt. Dommerne ser på
utførelse av øvelsene og helheten av troppen. Som rekrutt konkurrerer de i mot
alle klassene, kvinner, herrer og mix.

Junior:
I junior klassen blir det andre krav til hva seriene må inneholde og det blir
mer avansert. De konkurrerer i rene klasser, dvs kvinner mot kvinner, menn mot
menn og mix mot mix. Det er premiering i hver klasse.

Konkurransepartiene er for deg som vil nå nye mål, utvikle deg personlig og som lag. Vi legger stor
vekt på å ha en god kultur på trening og konkurransene, der vi skal støtte
hverandre, heie på hverandre og glede seg over sine medgymnaster, og også glede
seg over hva vi utfører som lag. Å konkurrere skal være gøy, samtidig som vi er
seriøse og disiplinert. Vi har erfaring med at konkurranseturnerne får et godt
samhold, de bygger vennskap på tvers av klasser, skoler og de blir en
sammensveiset gjeng som det er utrolig kjekt å reise rundt med på konkurranser.
Vi prøver også å arrangere sosiale arrangementer for konkurranselagene for å
bli bedre kjent med hverandre. Vi ser at det har en god effekt at de som er på
lag er kjent med hverandre og kan stole på hverandre.

Partiene:

Aspirant partiet:
Aspirantene er i aldersgruppen 9-11 år og det er et lukket parti for de som ønsker å
konkurrere. Som nevnt i informasjonen om konkurransepartiene har Norges
gymnastikk og turnforbund noen regler vi må følge. Noen
går også på aspirantpartiet et halvt semester før de deltar i konkurranse.

Det er viktig at det er gymnast selv som ønsker å konkurrere. De må være interessert i å lære, utvikle seg, tørre å prøve nye øvelser og har en positiv innvirkning for laget. 

Du må gjerne ta en prat med en av trenerne for mer informasjonen. De kan hjelpe med både forklaring og vurdering.

Rekrutt/junior/senior parti:

Rekrutt:
Dette er partiet etter Aspirant og barna er i aldersgruppen 11-13 år. Dette er
også konkurranse lag med noen krav som må være oppfylt før man skal kunne trene
som en rekrutt for at vi kan oppfylle reglene laget av Norges gymnastikk og
turnforbund.

 • Trampett: kropert salto, pikert salto, overslag over
  pegasus, pikert salto med 180 skru
 • Tumbling: salto, stift og araber flikk flakk

I tillegg til kravene, settes det også fokus på at barna skal være lærevillige,
de må tørre å prøve og ikke minst være en god lagkammerat.
Er du usikker på om dette er noe for deg, kan du prate med treneren din som kan
hjelpe med å vurdere om du er klar for rekruttlaget.

Junior:
Når du kommer til alderen 13-16(17) kan du begynne på Junior konkurranselaget.
Som de andre konkurranse lagene, trenger du å oppfylle kravene til et Junior
Parti.
Treneren din kan hjelpe deg med å vurdere om dette er noe for deg.

 • Trampett: kropert salto, pikert salto, overslag over
  pegasus
 • Pikert salto med 180 skru
 • Tumbling: salto, stift og araber flikk flakk
 • Strak m halv/hel skru

Også her vil det bli lagt stort fokus på lærervilje, mot og det å være en god
lagkamerat.

Senior:
I dette partiet er aldersgruppen 16-18+
Dette er så høyt du kommer og dersom du trener, eller ønsker å trene på dette
partiet skal du være lærevillig, engasjert og ha god kunnskap om turn. Du må
være tøff, og ikke være redd for å tøye grensene. Det er mye fokus på turn, men
også mye fokus på tillit og lagspill. Vi trener og konkurrerer som et lag.
Kravene for å kunne trene på senior konkurranse må du kunne

 • Trampett: kropert salto, pikert salto, overslag over
  pegasus, pikert salto med 180 skru
 • Tumbling: salto, stift og araber flikk flakk, araber
  flikk flakk bakover salto

Er du interessert
i å trene på senior laget, kan du komme på en trening og prate med trenerne. Du
kan også rådføre deg med din egen trener for å høre om du oppfyller kravene.