Styret i Søgne Turnforening

2019 / 2020

Wenche Andreassen, Styreleder. Email: styret@sogneturn.no
Steffen Galdal, Nestleder
Linn Kida Try Mørk, Materialforvalter
Maritha Aamdal Olsen, Styremedlem / kasserer
Charlotte Heimdal Bakken, Styremedlem / Dugnadsansvarlig

Styremedlemmer:
Helge Mushom
Karen Arnø
Peter Lynnæs
Marianne Aga Aamdal

Daglig leder
Heidi Ingebrigtsen. Email: leder@sogneturn.no

Lovnorm for Søgne Turnforening

Lukk meny