Styret i Søgne Turnforening

2023/2024

Mariann Joreid, Styreleder Email: styret@sogneturn.no
Linn Try Mørk, Nestleder
Kristine Ågesen, Styremedlem / kasserer  (kasserer@sogneturn.no)
Helene Lien, Barneidrettsansvarlig 

Styremedlemmer: 

Camilla Sødal Pedersen 
Linn Kristine Try Mørk 
Linn Heimdal
Reidar Johansen
Kjetil Frigstad
Marlene Bull Gjertsen 
Alija Osmanovic
Kristine Løite-Blom

Trener-representant:

Malin Stubstad

Sportslig leder:

Helene Lien. Email: sportslig@sogneturn.no

Daglig leder:

Heidi Ingebrigtsen. Email: leder@sogneturn.no

Lovnorm for Søgne Turnforening