Styret i Søgne Turnforening

2019 / 2020

Wenche Andreassen, Styreleder
Steffen Galdal, Nestleder
Linn Kida Try Mørk, Materialforvalter
Maritha Aamdal Olsen, Styremedlem / kasserer
Marianne Aga Aamdal, Styremedlem / Dugnadsansvarlig

Styremedlemmer:
Charlotte Heimdal Bakken
Helge Mushom
Karen Arnø
Peter Lynnæs

Daglig leder
Heidi Ingebrigtsen

Lovnorm for Søgne Turnforening

Lukk meny