Styret i Søgne Turnforening

2019 / 2020

Linn Kida Try Mørk, Styreleder. Email: styret@sogneturn.no
Kristine Ågesen, Nestleder
Wenche Andreassen, Styremedlem / kasserer  (kasserer@sogneturn.no)
Charlotte Heimdal Bakken, Styremedlem / Dugnadsansvarlig
Karen Arnø, Barneidrettsansvarlig

Styremedlemmer:

June Helen Bø
Linda Berås

Daglig leder:

Heidi Ingebrigtsen. Email: leder@sogneturn.no

Lovnorm for Søgne Turnforening