Styret i Søgne Turnforening

2022 / 2023

Tony Flaen, Styreleder Email: styret@sogneturn.no
Mariann Joreid, Nestleder
Kristine Ågesen, Styremedlem / kasserer  (kasserer@sogneturn.no)
Karen Arnø, Styremedlem / Dugnadsansvarlig
Karen Arnø, Barneidrettsansvarlig 

Styremedlemmer: 

Camilla Sødal Pedersen 
Linn Kristine Try Mørk 
Silje Haugland
Linn Heimdal
Reidar Johansen
Kjetil Frigstad
Marlene Bull Gjertsen 

Trener-representant:

Regine Solhøi

Sportslig leder:

 

Daglig leder:

Heidi Ingebrigtsen. Email: leder@sogneturn.no

Lovnorm for Søgne Turnforening