Arrangementer

Høst 2022

22. august
Oppstart konkurranselag

29. august
Vedderheia-konserten 2022

29. august
Oppstart høstsemester

11. september
Elvefestivalen 2022

24. september
Sørlandsmesterskap i troppsgymnastikk

16. oktober 
Turnsøndag – åpen hall 

11. desember
Juleoppvisning 2022