Arrangementer

Høst 2023

21. august
Konkurranselag oppstart

26. august
Barnas idrettsdag – alle velkommen til Tangvallhallen

28. – 31. august
Oppstart høstsemester

10. september
Elvefestivalen 2023

22-24. september

Rekruttsamling Arendal

22. oktober
Turnsøndag

3. desember
Juleoppvisning