Arrangementer

Vår 2024

8. januar
Trening oppstart for alle


Siste treningsdag
31. mai – alle barn opptil 3. klasse
7. juni – 4. klasse og oppover
19. juni – konkurranse laget


Uke 35
Oppstart høstsemester