Arrangementer

Høst 2021

19. mars
Konkurranse i Flekkefjord ( Rekrutt & Junior )

31. mars
Årsmøte Søgne Turnforening

11. – 08. april
Påskeferie

22. – 23. april
Treningssamling Arendal ( Rekrutt ) 

24. april
Vår- oppvisning ( Juleoppvisning ) 

30. april
Barneturnstevne i Sørlandshallen ( klassepartier )

14. mai
Konkurranse ( Aspirant ) 

15. mai 
Turnsøndag og klubbdugnad påfølgende uke

17. mai
Oppvisning og borgertog

Uke 35
Oppstart høstsemester