Hva

Når

Hvem

Julekakeboks Salg

Oktober – desember

Alle

Enjoybok Salg

Mai hvert år

Alle

Turnsøndag (Høst/ Vår)

– Stille med kaffe

– kutte frukt

– Salgshjelpere

høst/ vår

-Foreldre & Barn / 3.klasse

– ref. info

– ref. info

Juleoppvisning

-Bake kake (5åringer/ 1.klasse)

-Transport av utstyret fra Nygård til                   Tinntjønn kvelden før (Foreldre og Barn Partiene)

-Rigge til utstyret under showet (ref. info)

-Rydde utstyret i lastebil for  transport tilbake til Nygård og i hallen  (ref. info)

-Drifte Kaffeen (ref. info)

-Diverse annet oppsett iht invitasjon (ref. info)

Desember hvert år

ALLE  (ref. info)

17. Mai  opptreden på Torvet/ rigge utstyret

17. Mai

Foreldre av de partier som er valgt ut å opptre

Elvefestival

September hvert år

Alle